GEMENSAMMA KRAFTER

Tillsammans blir vi starkare

Vi bygger nätet tillsammans med Sigfox eftersom vi tror starkt på Sigfox kommunikationslösning för IoT. Dessutom kan både kunder och sensortillverkare dra fördel av ett nätverk som är globalt, det största i sitt slag.

Nätet byggs med så kallad carrier grade-kvalitet, d.v.s. med mycket hög kvalitet och säkerhet, vi bygger för generationer och för hela Sverige. Vi täcker idag 60 % av befolkningen och 23 % av landmassan i Sverige, och utbyggnaden fortgår.

Våra kunder är allt ifrån kommuner som vill övervaka om brunnslocken ligger på plats till logistikfirmor. Över 30 % av Sigfox omsättning kommer från logistik och spårning av tillgångar.

Förutom nätverksutrullningen har Sigfox Sweden olika typer av uppdrag som t.ex. att vara rådgivande för utrullningen i Norge.

Vi har ett investeringsbehov t.o.m. 2020. Investeringsbehovet är ämnat att utveckla affärer i Sverige men också att vara del av utrullningen i Norge, Polen och på Island.

Är du intresserad så ber vi dig kontakta oss på denna adress info@iotsweden.net .

Due to a shift of sites in the Sigfox network in central and south of Sweden you will experience disruption of the services in some areas. We apologize for this inconvenient.  We are working as fast as we can to restore the service.

If you have an urgent need where the redundancy doesn’t cover, please let us know as soon as possible. 

Please contact the +46 (70) 6333350 for assistance.

Contact us

Visiting address:

Kungsgatan 8, 111 43 Stockholm, Sweden

Postal address:

Sigfox Sweden

Vesslevägen 28

SE-181 45 LIDINGÖ

+46 (0) 70 910 48 16

press@iotsweden.net

  • Facebook
  • LinkedIn

About us

Sigfox Sweden wants to help companies connect objects to the Internet to increase productivity, accelerate decision making, improve quality of service, or simply solve problems in an economic and connected manner. Sigfox Sweden is founded by veterans in the telecommunications industry and backed by Swedish high tech financial investors.