GEMENSAMMA KRAFTER

Tillsammans blir vi starkare

Vi bygger nätet tillsammans med Sigfox eftersom vi tror starkt på Sigfox kommunikationslösning för IoT. Dessutom kan både kunder och sensortillverkare dra fördel av ett nätverk som är globalt, det största i sitt slag.

​​

Nätet byggs med så kallad carrier grade-kvalitet, d.v.s. med mycket hög kvalitet och säkerhet, vi bygger för generationer och för hela Sverige. Vi täcker idag 60 % av befolkningen och 23 % av landmassan i Sverige, och utbyggnaden fortgår.

​​

Våra kunder är allt ifrån kommuner som vill övervaka om brunnslocken ligger på plats till logistikfirmor. Över 30 % av Sigfox omsättning kommer från logistik och spårning av tillgångar.

 

Vi har ett investeringsbehov t.o.m. 2021. Investeringsbehovet är ämnat att utveckla affärer i Sverige.

Är du intresserad så ber vi dig kontakta oss på denna adress info@iotsweden.net .

GettyImages-94502433.jpg